УЕБИНАР 3
Трансформация на средата, индивидуалната проява и груповото взаимодействие
Когато В живота си, се раждаме в определена среда, в която сме заченати. Ние поемаме от средата си своите първи впечатления от живота.
Още в Утробата в нас се залагат принципи и програми, които задвижват механизмите на живота, по своя уникален начин. Ние сме уникална част от Сакралната геометрия и допринасяме за цялото като Себе си. Но, обуславянето по пътя ни, което се подчинява на механизмите на Хомогенизация, ни кара да се сравняваме и съревноваваме помежду си – един мисловен процес, в който губим своята автентичност.

В уебинара за Трансформация на средата, индивидуалната проява и груповото взаимодействие с Хюман Дизайн и Нора, ще разгледаме средата като съвкупност от хора, ценности и принципи, които обуславят житейския ни път и ще направим разликата между обусловените модели на поведение и автентичната проява на духа във форма като Себе си. Тази среща ще премахне дългото лутане и трудността всеки открито да изрази Себе си, която произтича от това, че се раждаме, израстваме и залязваме в социална среда, семейни групи, училища и други и където взаимно си споделяме енергия без да осъзнаваме, кой заряд е в наши ръце и кой отразяваме отвън.

Осъзнаването на Себе си и груповите динамики, хармонизира семенцето и почвата и започват да се раждат чудеса.
Трансформация на средата, индивидуалната проява и груповото взаимодействие

© All Right Reserved.
Made on
Tilda