Трилогия на Промяната
За системата Хюман Дизайн
Хюман Дизайн е инструмент, полезен за хората, които вървят по пътя на своето пробуждане за вътрешния си енергиен потенциал и сила.
Хюман Дизайн системата предоставя надеждни пътеводни знаци, посредством, така наречения Бодиграф.
Това представлява цветна една визуална графика на тялото и неговите вътрешни енергийни дефиниции и динамики, които насочват индивида в житейския му път и подсилват потенциала на неговата вътрешна чувствителност относно механизмите на взаимодействие с непосредствената му среда.
Хюман Дизайн допринася за едно доверие във вродената индивидуална мъдрост и за повече лекота в посрещането на житейските предизвикателства.
Хюман Дизайн предоставя изключително конкретни насоки за вземане на коректни индивидуални решения, които не произтичат от умствения процес и интелекта, а от така наречения, Вътрешен Авторитет, който е плод на индивидуалната интелигентност, заложена в конкретния човешки дизайн и неговия енергиен проект.

Често, когато човек се срещне със своя личен Бодиграф и разбере за валидните за неговата коректност, аспекти изобразени в него, той има усещането, че винаги е знаел за заложените му по рождение силни страни, както и ограничения, разбира се. Човек разбира как под влиянието на социалното обуславяне, ги е пренебрегвал, опитвайки се да функционира, така както очаква обществото от него.

Хюман Дизайн помага да видите Себе си от една различна перспектива и дава практически насоки, за това как можете да живеете като Себе си с повече лекота.
Една от основните дилеми, които Хюман Дизайн ни помага да разрешим е интегрирането на тялото и ума в едно цяло, давайки точни и ясни роли – ролята на интелигентна сетивна форма на тялото, в процеса на пребиваване в материалния свят и ролята на наблюдател на ума като Външен Авторитет и прекрасен инструмент за изследване на света, който обитаваме.
Виж повече за Хюман Дизайн:
Made on
Tilda